پاسخ امام به علت تشکیل ندادن حکومت از سوی آیت‌ الله حائری یزدی در برنامه ضیافت تبیین شد؛

پاسخ امام به علت تشکیل ندادن حکومت از سوی آیت‌ الله حائری یزدی

نوه آیت الله حائری یزدی (ره) گفت: روزی بزرگانی خدمت امام راحل رسیدند و از ایشان پرسیدند که چرا آیت الله حائری یزدی (ره) با جایگاهی که داشتند، تشکیل حکومت اسلامی ندادند که امام راحل فرموده بودند در زمان رضاشاه حفظ حوزه...