دشمن درصدد تأثیر گذاری بر افکار شخصیت های کشور و جوانان است ؛ مردم اجازه ندهند افراد منحرف در نهاد های تصمیم ساز حضور پیدا کنند آیت الله عالمی:

دشمن درصدد تأثیر گذاری بر افکار شخصیت های کشور و جوانان است ؛ مردم اجازه ندهند افراد منحرف در نهاد های تصمیم ساز حضور پیدا کنند

نماینده مردم خراسان رضوی در خبرگان گفت: دشمن می خواهد شاکله شخصیتی جوانان را به گونه ای معماری کند که آنچه را که خودش می گوید از سوی جوانان و مسؤولان امروز و آینده گفته شود که مسأله ای بسیار خطرناک است، اگر دشمن به این...