روایت آیت‌ الله حق‌ شناس از اعترافی که ناپلئون درباره اسلام کرد

روایت آیت‌ الله حق‌ شناس از اعترافی که ناپلئون درباره اسلام کرد

گفته‌اند: وقتی ناپلئون تاریخ اسلام را قرائت کرد و قرآن و قوانین اسلام را برایش کمی توضیح دادند، گفت: اگر من سلطنتم مستقر شود و موقعیت با من مساعدت کند، قوانین اسلام را در سراسر حکومتم پیاده می‌کنم! به گزارش پرس شیعه؛...