کاوش های عقل عملی فلسفه اخلاق معرفی کتاب:

کاوش های عقل عملی فلسفه اخلاق

کتاب کاوش های عقل عملی در موضوع فلسفه‌ی اخلاق، نوشته مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی منتشر شده است. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب کاوش های عقل عملی، کتابی است در موضوع فلسفه‌ی اخلاق، در ۳۳۲ صفحه، که نویسنده آن را نخستین...