نگاهی به زندگی مرحومه عزت‌ السادات آیت‌ الله زاده شیرازی به بهانه در گذشت همسر شهید شاه آبادی؛

نگاهی به زندگی مرحومه عزت‌ السادات آیت‌ الله زاده شیرازی

نامه‌های تند همسر شهید شاه‌ آبادی عزت‌السادات آیت‌الله زاده شیرازی به مأمورین و مسئولین زندان هنوز در اسناد برجای مانده از ساواک موجود و گویای روحیه شجاعانه و سازش‌ناپذیر ایشان است. به گزارش پرس شیعه؛ حاجیه خانم...