فتوای ۵ تن از مراجع عظام تقلید درباره مالکیت فضای مجازی و هک کردن

فتوای ۵ تن از مراجع عظام تقلید درباره مالکیت فضای مجازی و هک کردن

حضرات آیات عظام شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی،مکارم شیرازی و سبحانی به پرسش های شفقنا درباره مالکیت فضای مجازی و هک کردن پاسخ داده اند. متن پرسش و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است: به گزارش پرس...