خبر مرحوم قاضی از مشاهدات توحیدی یکی از عارفان

خبر مرحوم قاضی از مشاهدات توحیدی یکی از عارفان

مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی از مشاهدات توحیدی یکی از علمای نجف خبر می‌دهد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سعادت پرور می‌فرمود: در زمان مرحوم آیت الحق و العرفان آقا سید علی قاضی، سیدی عارف و موحد به نام آقا...