نوشته هایی با برچسب "آیت الله سیدان"

امید بستن به دیگران در گرفتاری ها، نوعی شرک به خداست آیت الله سیدان:

امید بستن به دیگران در گرفتاری ها، نوعی شرک به خداست

استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد تصریح کرد: کسانی که بت پرست نیستند، ولی در امور زندگی و گرفتاری ها به دیگری تکیه داشته و از خداوند غافل می شوند، نوعی شرک نسبت حق تعالی خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سیدان، امروز...

دو راهکار از آیت الله سیدان برای دوری از گناه

دو راهکار از آیت الله سیدان برای دوری از گناه

استاد حوزه خراسان گفت: یاد مرگ و یاد و کمک از خدا برای انجام واجبات و شکر آن، دو راه برای دور شدن از گناه است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سیدان، مدرس و مفسر نهج البلاغه، امروز در جمع طلاب با اشاره به تاکید آموزه های دین...