سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین فتنه طائفه ‎ای را شعله ‎ور می ‎کند یکی از علمای عراق:

سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین فتنه طائفه ‎ای را شعله ‎ور می ‎کند

یکی از علمای عراق در واکنش به اقدام رژیم آل‎ خلیفه در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم گفت: سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین فتنه طائفه‎ای را در منطقه شعله‎ور می‎کند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید محمد تقی مدرسی، از علمای...