حوزه علمیه وظیفه دارد همه شبهات را پاسخ دهد آیت الله حسینی بوشهری:

حوزه علمیه وظیفه دارد همه شبهات را پاسخ دهد

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور بر ایجاد دفتری برای رصد شبهات تأکید کرد و گفت: حوزه علمیه وظیفه دارد همه شبهات را پاسخ دهد و نباید در این رابطه انفعالی رفتار شود. به گزارش پرس شیعه، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از...