فعال شیعه بحرینی از زندان آزاد شد

فعال شیعه بحرینی از زندان آزاد شد

رییس جمعیت معلمان بحرین پس از آزادی از زندان با آیت الله شیخ عیسی قاسم دیدار کرد. به گزارش پرس شیعه؛ مهدی ابودیب رییس جمعیت معلمان بحرین که از ۵ سال قبل در زندان رژیم آل خلیفه به سر می برد با پایان دوران محکومیت اش آزاد...