نظرآیت الله صانعی در مورد جرم بی حجابی 33 سال پیش در چنین روزی

نظرآیت الله صانعی در مورد جرم بی حجابی

آیت الله صانعی: امروز در نظام اسلامی رعایت نکردن حجاب جرم است و تمامی ظابطین دادگستری موظفند متخلفین در این مورد را به عنوان جرم مشهود دستگیر کنند. رخدادهای ۲۵ شهریور ۶۲ چکیده : آیت الله موسوی اردبیلی در نماز جمعه...