گفتمان پژوهشی در حوزه های علمیه ایجاد شود عضو جامعه مدرسین حوزه:

گفتمان پژوهشی در حوزه های علمیه ایجاد شود

آیت الله علیدوست با تاکید بر این که پژوهش حوزوی باید به روز، کاربردی و پاسخگوی شبهات باشد، تصریح کرد: نمره آموزش در حوزه های علمیه در مجموع عالی است، اما موفقیتی که حوزه ها در ارتباط با آموزش داشته اند، در بحث پژوهش...