نظام اسلامی زمانی از سلامت و استحکام برخوردار است که مورد حمایت حوزه باشد آیت الله غروی:

نظام اسلامی زمانی از سلامت و استحکام برخوردار است که مورد حمایت حوزه باشد

عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید مقام معظم رهبری درباره انقلابی ماندن را بسیار مهم دانست و گفت: روح فرمایشات ایشان این است که حوزه باید توجه به نظام داشته باشد، نیازهای نظام را تأمین کند و نسبت به آسیب ها و خطرهایی که...