هشدار یکی از مراجع تقلید عراق به دولت العبادی

هشدار یکی از مراجع تقلید عراق به دولت العبادی

آیت الله قاسم طائی یکی از مراجع تقلید دولت عراق را از دنباله روی از مطالب دیکته شده توسط آمریکا مبنی بر وارد کردن بیش از ۵۰۰ سرباز آمریکایی به عراق و سپردن پایگاه هوایی القیاره به آنها برحذر داشت. به گزارش پرس شیعه به...