مردم با شناخت و بصیرت پای صندوق های رای بروند امام جمعه موقت گرگان:

مردم با شناخت و بصیرت پای صندوق های رای بروند

امام جمعه موقت گرگان گفت: مردم با شناخت و بصیرت پای صندوق های رای بروند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت السلام قربانعلی برقرار در خطبه های امروز نماز جمعه گرگان اظهار کرد: شخصی به خدمت پیامبر (ص) رفت و به او گفت که بنده جز نمازهای...