شهید مطهری اسلام شناس حقیقی بود؛ اساتید تهذیب را مقدم بر تدریس بدانند آیت الله محسنی گرکانی در مراسم عمامه گذاری طلاب:

شهید مطهری اسلام شناس حقیقی بود؛ اساتید تهذیب را مقدم بر تدریس بدانند

تولیت حوزه علمیه مروی با بیان این که استاد مطهری اسلام شناس حقیقی بود، گفت: طلاب باید زندگی سراسر خیر و برکت شهید مطهری را مطالعه کنند تا ببینند چه عواملی باعث شد ایشان معلمی نمونه، مدیری شایسته، عالمی پرهیزگار و دوستی...