تخریب‌ کنندگان شورای نگهبان آب به آسیاب دشمن می‌ریزند امام جمعه موقت کاشان:

تخریب‌ کنندگان شورای نگهبان آب به آسیاب دشمن می‌ریزند

کاشان - امام جمعه موقت کاشان گفت: جاهلانه و اشتباه است اگر به خنده آمریکایی‌ها در مذاکرات شخصی اعتماد کنیم چراکه چنگال خونین‌ آنها در زیر دستکش مخملین نخ‌نمای آنان نمایان است. به گزارش پرس شیعه، حجت‌الاسلام محمدرضا...