امام خامنه ای نظام را از همه مشکلات به سلامت عبور داده اند رئیس شورای عالی جامعه مدرسین

امام خامنه ای نظام را از همه مشکلات به سلامت عبور داده اند

مقام معظم رهبری عهده دار حاکمیت جامعه و نظام اسلامی شدند و تا به امروز با تدبیر، شجاعت، دشمن شناسی و مدیریت، نظام را از همه مشکلات به سلامت عبور داده اند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمد یزدی چهارشنبه شب در سی وششمین...