دعا در ماه رجب به اجابت نزدیک است آیت الله مرتضوی شاهرودی:

دعا در ماه رجب به اجابت نزدیک است

آیت الله مرتضوی ماه رجب را ماهی پربرکت و شریف دانست و ضمن توصیه به خواندن ادعیه وارد شده در روایات برای این ماه، خواستار تعمق در معانی و مفاهیم آن شد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید حسن مرتضوی شاهرودی، عضو شورای عالی...