نوشته هایی با برچسب "آیت الله مصطفوی"

علامه رفیعی از بزرگترین علمای قرن اخیر بود آیت الله مصطفوی:

علامه رفیعی از بزرگترین علمای قرن اخیر بود

آیت الله مصطفوی، استاد فلسفه در همایش بزرگداشت علامه رفیعی قزوینی گفت: مرحوم رفیعی از بزرگترین علمای قرن اخیر بود و بر همه علوم اشراف کامل داشت. وی هم دانشمند بود و هم یک معلم به تمام معنا. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم...

تأسیس مرکز بیت‌ الحکمه برای آشنایی علاقه‌ مندان با فلسفه

تأسیس مرکز بیت‌ الحکمه برای آشنایی علاقه‌ مندان با فلسفه

آیت‌ الله سعادت مصطفوی حکمت را تعقل و اندیشیدن در امور زندگی خواند و گفت: مرکزی به نام بیت‌ الحکمه تأسیس شده است تا علاقه‌مندان به صورت آزاد با فلسفه آشنا شوند؛ زیرا با توجه کردن به حقایق هستی، می‌توان مضامین کلام وحی...