نوشته هایی با برچسب "آیت الله میر باقری"

جاری بودن عبادت در همه افعال اختیاری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم مطرح کرد؛

جاری بودن عبادت در همه افعال اختیاری

آیت الله میر باقری گفت: پرستش خدای متعال و پذیرش الوهیت او در همه عرصه هایی که ما اختیار داریم جاری است. یعنی هر کجا اختیار ما عمل می کند باید خدا را بپرستیم. به گزارش پرس شیعه؛ چهارمین جلسه از سلسله نشست های تبیین گفتمان...

ضرورت‌ها و بایسته‌ های پرورش محقق در فرهنگستان علوم اسلامی آیت الله میرباقری عنوان کرد؛

ضرورت‌ها و بایسته‌ های پرورش محقق در فرهنگستان علوم اسلامی

میرباقری گفت: نیاز است که دانش پژوهان فرهنگستان، دانش های موازی با مباحث استاد حسینی الهاشمی (ره) را به خوبی یاد بگیرند. نظریه استاد حسینی، فلسفه تفکر است که در حوزه علمیه، بدیلی ندارد. به گزارش پرس شیعه؛ چندی پیش نشستی...