اقدام عربستان در تقابل با دعوت خداوند به سوی خانه کعبه است آيت‌ الله هاشم‌ زاده هريسي:

اقدام عربستان در تقابل با دعوت خداوند به سوی خانه کعبه است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نکته ظریفی که در صد عن سبیل الله نهفته است، گفت: خدا اعلان و دعوت کرده است که به سوی خانه من بیایید؛ زشتی «صد عن سبیل الله اینجاست که خداوند دعوت می کند که بیایید، اما عربستان از فرمان و...