نامزدها حضور حداکثری مردم در پای صندوق رای را رقم بزنند امام جمعه موقت سمنان:

نامزدها حضور حداکثری مردم در پای صندوق رای را رقم بزنند

سمنان - امام جمعه موقت سمنان از نامزدهای انتخاباتی خواست تا حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای را رقم بزنند و گفت: مردم بصیر ما در هفتم اسفند عزت و اقتدار خود را به نمایش خواهند گذاشت. به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام...