آیا روبات‌ها همکاران آینده مان هستند؟

آیا روبات‌ها همکاران آینده مان هستند؟

دنیای آینده مملو از روبات‌ها خواهد بود. روبات‌هایی که در حوزه‌های مختلف مشغول به کار هستند یا به دلیل هوشمند بودن می‌توانند با مردم صحبت کنند و وظایفی مانند گارسونی یا کارمند بخش خدماتی هتل را بر عهده بگیرند. هفته...