فاطمه علیهاالسلام تجلی تمام زنان مقدس قرآنی (بر اساس آیه مباهله)

فاطمه علیهاالسلام تجلی تمام زنان مقدس قرآنی (بر اساس آیه مباهله)

بی تردید یکی از آیاتی که در شأن اهل بیت علیهم السلام نازل شده، آیه مباهله است. آیه شریفه در جریان یکی از وقایع مهم تاریخ اسلام که به مباهله معروف است نازل شده است. گروهی از نصاری از نجران برای مناظره درباره اسلام و ادعای...