آیین طلبگی منتشر شد به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

آیین طلبگی منتشر شد

اولین جلد از مجموعه یازده جلدی مهارتهای طلبگی با عنوان «آیین طلبگی» است، به قلم علی اصغر همتیان منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ انتقال تجربه‌ های صحیح و مفید بزرگان علم و استوانه‌ های اخلاق و تربیت به نسل نو طلبه، با...