اظهارات فرافکنانه دبیر کل جدید اتحادیه عرب علیه ایران

اظهارات فرافکنانه دبیر کل جدید اتحادیه عرب علیه ایران

«أحمد ابوالغیظ» دبیرکل جدید اتحادیه عرب که به داشتن ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی مشهور است، در اظهاراتی مدعی شد: ایران باید دست از دخالتهای خود در امور کشورهای عربی بردارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «أحمد...