شیخ عیسی قاسم خط قرمز است ائتلاف 14 فوریه:

شیخ عیسی قاسم خط قرمز است

ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین از رهبر شیعیان این کشور به عنوان خط قرمز یاد کرده و آل خلیله را نسبت به هرگونه اتهام زنی و تعرض به وی برحذر داشت. به گزارش پرس شیعه؛ ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین در پیامی نسبت به هرگونه اتهام...