رئیس جمهور برزیل در آستانه سرنگونی

رئیس جمهور برزیل در آستانه سرنگونی

بزرگ‌ ترین حزب برزیل اعلام کرده است وزرای عضو خود را از کابینۀ دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور بیرون می‌کشد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پرس تی وی، حزب نهضت دموکراتیک بزریل به عنوان بزرگ‌ترین حزب برزیل اصلی‌ترین عضو...