عراق برای باز پس گیری موصل از ترکیه‌ درخواست کمک نکرده‌ است نماینده‌ پارلمان عراق تاکید کرد:

عراق برای باز پس گیری موصل از ترکیه‌ درخواست کمک نکرده‌ است

خانم ابتسام الهلالی نماینده‌ پارلمان عراق از لیست دولت قانون به‌ رسانه‌های کردی در اقلیم کردستان اعلام کرد که‌ دولت عراق هرگز از ترکیه‌ برای بازپس گیری موصل درخواست کمک نکرده‌ است. به‌ گزارش پرس شیعه؛ این...