دبیرکل جدید حزب کنگره مردمی سودان تعیین شد

دبیرکل جدید حزب کنگره مردمی سودان تعیین شد

دبیرخانه حزب کنگره مردمی سودان، از تعیین ابراهیم السنوسی، به عنوان دبیر کل این حزب به جای حسن الترابی دبیر کل فقید آن خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از سایت روسیا الیوم، انتخاب السنوسی در چارچوب نظامنامه داخلی این...