کوچک ترین انقلابی زندانی بحرین کیست؟

کوچک ترین انقلابی زندانی بحرین کیست؟

ابراهیم المقداد نام نوجوان ۱۵ ساله بحرینی است که بنا بر اتهامات سیاسی که دادگاه آل خلیفه به وی نسبت داده هم اکنون در زندان به سر می برد او کوچک ترین زندانی انقلابی بحرین است. به گزارش پرس شیعه؛ ابراهیم المقداد نام...