تقدیر از یادگارهای فرج الله سلحشور در مراسم راوی حقیقت صورت گرفت

تقدیر از یادگارهای فرج الله سلحشور

یادگارهای فرج الله سلحشور در مراسم راوی حقیقت مورد تقدیر قرار گرفتند. مراسم روای حقیقت در راستای هفته هنر انقلاب در بزرگداشت هنرمند فقید سینمای ایران در تالار اندیشه برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ در مراسم راوی حقیقت...