تاکید برهمکاری فرهنگی تهران – دوشنبه ؛ برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران

تاکید برهمکاری فرهنگی تهران – دوشنبه ؛ برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران

رایزن فرهنگی ایران در دیدار مدیر روابط بین‌الملل وزارت فرهنگ تاجیکستان، بر اجرای برنامه‌های دوجانبه فرهنگی و هنری همچون برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و همایش مشترک صلح و معنویت در ادبیات دو کشور تاکید کردند. به گزارش...