فعال بحرینی به یک سال زندان محکوم شد

فعال بحرینی به یک سال زندان محکوم شد

دادگاه وابسته به دولت بحرین یکی از رهبران اعتراضهای مردمی را به یک سال حبس محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه، دادگاه جنایی بحرین دیروز (چهارشنبه) "ابراهیم شریف" دبیرکل سابق جمعیت "وعد" بحرین را به یک سال زندان محکوم کرد. این...