هدف از حذف المنار از نایل ست، فشار به مقاومت است رئیس شبکه المنار:

هدف از حذف المنار از نایل ست، فشار به مقاومت است

ابراهیم فرحات حذف شبکه المنار از ماهواره مصری نایل ست را در راستای فشار سیاسی به مقاومت دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، «ابراهیم فرحات» رئیس شبکه المنار تصمیم شرکت ماهواره ای مصری «نایل ست» مبنی بر حذف...