حملات تروریستی نشان دهنده اسلام‌ ستیزی داعش است وزیر امور مسلمانان سنگاپور:

حملات تروریستی نشان دهنده اسلام‌ ستیزی داعش است

وزیر امور مسلمانان سنگاپور در واکنش به انفجارهای اخیر در کشورهای مختلف جهان این گونه اقدامات را بیانگر اسلام‌ستیزی تروریست‌های داعش برشمرد. به گزارش پرس شیعه؛ ابراهیم یعقوب، وزیر امور مسلمانان سنگاپور در واکنش به...