خانه تنها شاهد کشتار خانواده فلسطینی در آتش سوخت

خانه تنها شاهد کشتار خانواده فلسطینی در آتش سوخت

منزل تنها شاهد جنایت آتش زدن خانۀ خانواده الدوابشه در روستای دوما توسط صهیونیست ها در سال گذشته، به آتش کشیده شد. به گزارش پرس شیعه؛ غسان دغلس، مسئول پرونده شهرک سازی در کرانه باختری خبر داد که افراد ناشناس با پرتاب دو...