تصویر سحابی رتیل منتشر شد تصویر روز ناسا؛

تصویر سحابی رتیل منتشر شد

در این تصویر می توانید یکی از عظیم ترین اجرام آسمانی را مشاهده کنید. به گزارش پرس شیعه؛ در این تصویر می توان «سحابی رتیل» را مشاهده کرد که قطر آن بیش از یکهزار سال نوری است و منطقه ای را با نام «ابر ماژلانی» تشکیل داده...