ابزار جاسوسی آمریکا در خانه‌ ها

ابزار جاسوسی آمریکا در خانه‌ ها

درحالی‌که هنوز بحث و جدل‌های فراوانی در آمریکا دربارۀ جاسوسی سازمانهای اطلاعاتی این کشور از مردم وجود دارد، مدیر ادارۀ تحقیقات فدرال آمریکا دربارۀ جاسوسی به وسیلۀ دوربین‌ های لپ تاپ هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ پس...