روش‌ شناسی علوم اجتماعی؛ نقدی بر نظریه ابطال‌ گرایی خسرو پناه تشریح کرد؛

روش‌ شناسی علوم اجتماعی؛ نقدی بر نظریه ابطال‌ گرایی

مان‌طور که اثبات صددرصد امکان‌پذیر نیست؛ ابطال صد درصد هم امکان‌پذیر نیست. چه‌بسا به‌تدریج زوایا و ابعاد دیگری از مسئله آشکار شود و بفهمیم که حتی در ابطال اشتباه کرده‌ایم. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام عبدالحسین...