توصیف بارگاه رضوی در سفرنامه‌ ای که به چهل زبان ترجمه شد

توصیف بارگاه رضوی در سفرنامه‌ ای که به چهل زبان ترجمه شد

ابن بطوطه در طول سفر سی‌ساله خود به بیش از ۱۰ کشور جهان سه بار به ایران سفر کرد و روایتی جالب از شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد و بارگاه رضوی ارائه کرده است. پرس شیعه؛ ایام سال نو را شاید بتوان پرترددترین روزهای سال نو...