سامان دهی پیام‌ رسان‌های موبایلی دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد:

سامان دهی پیام‌ رسان‌های موبایلی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از طرح ساماندهی پیام‌ رسان‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اولویت مد نظر برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل ازمهر؛ ابوالحسن فیروزآبادی امروز...