شهدای ارامنه ایران گواهی روشن بر پیوندهای تاریخی دو ملت هستند رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ارمنستان:

شهدای ارامنه ایران گواهی روشن بر پیوندهای تاریخی دو ملت هستند

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در همایش «بررسی روابط ۲۵ ساله ارمنستان و ایران» گفت: شهدای ارامنه در ۸ سال دفاع مقدس گواهی روشن بر پیوندهای تاریخی دو ملت هستند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از اداره کل روابط عمومی و...