فضای مجازی به دقت رصد می‌شود دبیر شورای عالی فضای مجازی خبرداد:

فضای مجازی به دقت رصد می‌شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی مهمترین اهداف و برنامه های این شورا را برای سال ۹۵ تشریح کرد و گفت: موضوع رصد فضای مجازی به صورت دقیق تر در دستور کار قرار می‌گیرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، سید ابوالحسن فیروزآبادی در...