ابو حطب رئیس جدید مخالفان سوریه

ابو حطب رئیس جدید مخالفان سوریه

گروه موسوم به ائتلاف ملی گروه های انقلابی و معارض سوری، فردی به نام جواد ابو حطب را به عنوان رئیس جدید دولت خودخوانده این گروه معرفی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ بدین ترتیب ابو حطب جایگزین "احمد طعمه" می‌شود. این گروه مخالف...