برگه‌های مهم حماس برای مبادله اسرا

برگه‌های مهم حماس برای مبادله اسرا

گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد: ما برگه هایی در دست داریم که امکان تبادل اسرای فلسطینی را میسر می کند از جمله یکی از نظامیان صهیونیستی که تل آویو از مرگ او در جنگ سال ۲۰۱۴ علیه نوارغزه خبر داده...