داعش فرمانده نظامی خود را سر برید!

داعش فرمانده نظامی خود را سر برید!

گروه تروریستی داعش روز شنبه، ابو مصطفی فرمانده نظامی خود را در برابر چشمان شماری از مردم شهر جرابلس سوریه سر برید! به گزارش پرس شیعه؛ ابو مصطفی دو روز پیش هنگام تلاش برای فرار به ترکیه، در غرب جرابلس و در نزدیک مرز...