نگرانی زودهنگام ایتالیا از دخالت در لیبی

نگرانی زودهنگام ایتالیا از دخالت در لیبی

پس از انتشار اخباری درباره احتمال اقدام نظامی دولت ایتالیا در لیبی، یک مسؤول ایتالیایی وجود "اتاق جنگ" در رم برای هماهنگی میان هم‌پیمانان غربی به منظور دخالت نظامی در لیبی را تکذیب کرد. به گزارش پرس شیعه؛"دومنیکو روسی"...